Klijenti

Većinu klijenata čine fizičke osobe, dok 30 % poslovanja čine pravne osobe u području trgovačkog prava kako domaćeg, tako i inostranog, ali i radnog prava, obveznog prava i prava poreznog sustava i ostalih pravnih pitanja proizašlih iz kompleksnosti poslovanja pravnih osoba s naglaskom na poslovanje s ostalim inostranim subjektima, a imajući u vidu kompleksnost BiH pravnog sistema.
Iz dosadašnjeg rada stekli smo veliki broj poslovnih partnera u zemljama EU, ali i susjednim zemljama i to u Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu.