Naš tim

Rizo Tvrtković, odvjetnik

Rođen 28. 9. 1950. god. u Sarajevu. Srednju ekonomsku školu završio u Mostaru 1968. god. Pravni fakultet u Sarajevu završio 1974. god. U razdoblju od 1. 6. 1974. – 1. 1. 1976. god. radio u Okružnom javnom tužiteljstvu Mostar. Imenovan sudijom Osnovnog suda u Mostaru 1. 1. 1976. god., koju funkciju obnaša do 2. 4. 1994. god., kada je imenovan za sudiju Županijskog suda Mostar, a koju funkciju obnaša sve do 31. 1. 2000. god. Odvjetničku karijeru počinje 1. 2. 2000. god. i obnaša je do danas. Godine 2014. imenovan predsjednikom Regionalne odvjetničke komore Mostar (područje HNŽ, ZHŽ i kanton 10.) na mandat od 4 god.

Rešad Tvrtković, odvjetnik

Rođen 28. 12. 1988. god. u Mostaru. Završio Gimnaziju Mostar 2007 god. Diplomirao na pravnom fakultetu u Sarajevu 15. 7. 2011. god. Pripravnički period obavlja u periodu od 1. 10. 2011. – 1. 10. 2015. god. Kao odvjetnik se u odvjetničku komoru Mostar upisuje  1. 10. 2015. god. Govori engleski jezik.

Anita Azinović, odvjetnica

Rođena 31. 7. 1991. god. u Mostaru. Završila Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru 2010. godine, nakon čega je upisala pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je diplomirala 2015. god i stekla akademsko zvanje i titulu magistar prava. Vježbenički staž obavljala u Odvjetničkom uredu Tvrtković Rize, odvjetnika iz Mostara, u periodu od 1. 1. 2016. god. do 1. 1. 2018. god., te nastavila sa radom u ,,Odvjetničkom društvu Tvrtković" d.o.o. Mostar sve do danas. Govori engleski jezik.

Jelena Bošnjak, stručna suradnica

Rođena 16. 1. 1994. god. u Splitu, Republika Hrvatska. Srednju Turističko-ugostiteljsku školu završila 2012. god. u Mostaru, nakon čega upisuje pravni fakultet na Sveučilištu u Mostaru. Godine 2016. stječe akademsku titulu i zvanje prvostupnik prava, a godinu nakon toga akademsku titulu i zvanje magistar prava. Vježbenički staž obavlja u „Odvjetničkom društvu Tvrtković“ d.o.o. Mostar. Govori engleski jezik, te se aktivno bavi rukometom.