Naš tim

Rafaela Ključe, administrator ureda

Rođena 08. 12. 1981. god. u Mostaru. U Mostaru završava gimnaziju Fra Dominika Mandića. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu završava studij ekonomije. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u obavljanju administrativnih poslova vezanih sa odvjetničkom djelatnosti. Govori engleski jezik.

Rizo Tvrtković, odvjetnik

Rođen 28. 9. 1950. god. u Sarajevu. Srednju ekonomsku školu završio u Mostaru 1968. god. Pravni fakultet u Sarajevu završio 1974. god. U razdoblju od 1. 6. 1974. – 1. 1. 1976. god. radio u Okružnom javnom tužiteljstvu Mostar. Imenovan sudijom Osnovnog suda u Mostaru 1. 1. 1976. god., koju funkciju obnaša do 2. 4. 1994. god., kada je imenovan za sudiju Županijskog suda Mostar, a koju funkciju obnaša sve do 31. 1. 2000. god. Odvjetničku karijeru počinje 1. 2. 2000. god. i obnaša je do danas. Godine 2014. imenovan predsjednikom Regionalne odvjetničke komore Mostar (područje HNŽ, ZHŽ i kanton 10.) na mandat od 4 god.

Rešad Tvrtković, odvjetnik

Rođen 28. 12. 1988. god. u Mostaru. Završio Gimnaziju Mostar 2007 god. Diplomirao na pravnom fakultetu u Sarajevu 15. 7. 2011. god. Pripravnički period obavlja u periodu od 1. 10. 2011. – 1. 10. 2015. god. Kao odvjetnik se u odvjetničku komoru Mostar upisuje  1. 10. 2015. god. Govori engleski jezik.

Anita Kraljević, odvjetnica

Rođena 31. 7. 1991. god. u Mostaru. Završila Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru 2010. godine, nakon čega je upisala pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je diplomirala 2015. god i stekla akademsko zvanje i titulu magistar prava. Vježbenički staž obavljala u Odvjetničkom uredu Tvrtković Rize, odvjetnika iz Mostara, u periodu od 1. 1. 2016. god. do 1. 1. 2018. god., te nastavila sa radom u ,,Odvjetničkom društvu Tvrtković" d.o.o. Mostar sve do danas. Pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH položila je dana 30.10.2018. godine. Nakon toga uspješno polaže odvjetnički ispit pred Komisijom za polaganje odvjetničkog ispita Advokatske/Odvjetničke komore FBiH dana 24.02.2020. godine, te se kao odvjetnica upisuje u Regionalnu odvjetničku komoru Mostar dana 03.04.2021. Govori engleski jezik.

Jelena Kutleša, odvjetnica

Rođena 16. 1. 1994. god. u Splitu, Republika Hrvatska. Srednju Turističko-ugostiteljsku školu završila 2012. god. u Mostaru, nakon čega upisuje pravni fakultet na Sveučilištu u Mostaru. Godine 2016. stječe akademsku titulu i zvanje prvostupnik prava, a godinu nakon toga akademsku titulu i zvanje magistar prava. Vježbenički staž obavljala u „Odvjetničkom društvu Tvrtković“ d.o.o. Mostar u periodu od 05.01.2018. godine do 01.11.2020. godine nakon čega nastavlja sa radom u ovom Društvu. Pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH položila je dana 16.09.2020. godine. Nakon toga uspješno polaže odvjetnički ispit pred Komisijom za polaganje odvjetničkog ispita Advokatske/Odvjetničke komore FBiH dana 13.09.2021. godine, te se kao odvjetnica upisuje u Regionalnu odvjetničku komoru Mostar dana 07.01.2022. godine. Govori engleski jezik.

Ivan Prskalo, odvjetnički vježbenik

Rođen 10.03.1997. godine u Mostaru. Gimnaziju Mostar završava 2016. godine, te upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. Nakon uspješno završenog studija, 16.07.2021. godine na istom fakultetu diplomirao, te stekao titulu magistra prava. Vježbenički staž započinje 03.11.2021. u „Odvjetničkom društvu Tvrtković“ d.o.o. Mostar kod principala Tvrtković Rešada. Aktivno se bavi sportom. Govori engleski jezik.

Harun Isić, odvjetnički vježbenik

Rođen 14.02.1998. god. u Mostaru. Završio Drugu gimnaziju Mostar 2016. god. nakon čega je upisao Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Godine 2020. stječe akademsku titulu i zvanje bachelor prava. Pripravnički staž obavlja u „Odvjetničkom društvu Tvrtković“ d.o.o. Mostar od 03.11.2021. god. Govori engleski jezik.